Realizované zakázky

 Ukázka některých dokončených zakázek. Na finální úpravu nábytku byla použita šelaková politura.